Продължете към съдържанието

Защо да предпочетем Vortex модел на Hatsan? Предимства на моделите с газово бутало пред тези с пружина

газово бутало на Hatsan

Турската компания Hatsan е разработила свой модел на газово бутало(Vortex), който да замени класическата пружина, при въздушните пушки с чупеща цев и долно зареждане. Разликата в цената на моделите с пружина и Vortex за крайния потребител на българския пазар е от порядъка на 30-40лв, но предимствата на газовото бутало напълно я оправдават. Нека да ги изброим, за да може всеки сам да направи свояна преценка.

Оръжията с газово бутало могат да стоят заредени за дълъг период от време, без да бива причинен голям стрес върху пружината и да бъдат нанесени щети на самото оръжие.

Оръжията с газово бутало осигуряват по-стабилна и постоянна сила при последователни изстрели, съпоставени с моделите с пружина.

Оръжията с газово бутало елиминират по-голямата част от вибрациите, породени от трептенето на тежката пружина. Трептенияна при моделите с Vortex с в пъти по-малки и целият цикъл на действие е по-кратък, което ни осигурява по-малък откат, следователно по-голям комфорт.

Животът на оръжията с газово бутало е значително по-голям от тези с пружина. Няма риск от “уморяване“ на пружината. По-малкото движещи се части осигуряват по-ефективна и надеждна работа.

Оръжията с газово бутало осигуряват по-голяма и постоянна скорост, изразена в цялостния живот на оръжията. Пружините стават по-слаби( това „уморяване“, за което споменахме по-горе) с времето и силата, която произвеждат намалява.

Като обобщение бих казал следното- Ако търсим по-бюджетно оръжие се насочваме към пружинните модели,а ако търсим по-надеждното, по-перспективно и по-удобно оръжие към Vortex моделите.

Благодаря за вниманието!

Източници: